توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ، انکراژ و استفاده از شمع درجا

نام کارفرما: شرکت یاران سازه تدبیر

تاریخ اجرا: شهریور ماه 94

محل پروژه: تهران، ابتدای پاسداران، خیابان گل نبی، تقاطع ناطق نوری

توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر با سربار ساختمان های فاقد اسکلت و مهار یک درخت در پیرامون