یندرعباس2

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش شمع‌های سکانتی و سازه نگهبان

+ نام کارفرما: آقای مهندس عباسی

+ محل پروژه: بندرعباس خیابان امام‌خمینی بین بلوار مطهری و بلوار ولایت جنب بانک ملت

+ توضیحات: عمق گودبرداری متوسط 12 متر

+ وضعیت فعلی پروژه : اجرای شمع‌های سکانتی و استرات

یندرعباس
یندرعباس3